Toelichting authenticiteitscontrole

Naar 'Uw authenticiteitscontrole'

Toelichting op de Marns controlemogelijkheden voor de authenticiteit van het kunstobject:

  • B: Het Marnszegel is veelal aan de achterzijde of onderop het kunstobject verwerkt.
  • D: Dat duplicaat-certificaat heeft iedere eigenaar bij inschrijving in het Marnsregister per email ontvangen
  • E: Ieder duplicaat-certificaat heeft een eigen codenummer, rechtsboven. Voer het codenummer op het kunstobject in op de voorpagina van de Marnssite onder Marnscodezegel, linksonder; naast dat codenummer plaatst u: // , gevolgd door het codenummer op het duplicaat-certificaat. Ingeval correct, dan kleurt het vlak van Marnszegelcode groen, anders rood.
  • F: Bij C.2. kunt u zien of eerder het belangrijke eenmalige nano grosse-certificaat door Marns is afgegeven
  • G: Idem als bij 3; zo ook de controle mogelijkheden terzake van de authenticiteit van dit certifcaat [groen/rood]
  • H: Deze check kan alleen door de eigenaar van het kunstobject bij Marns op zijn laptop worden uitgevoerd
  • J: Deze controle kan alleen uitgevoerd worden door Marns, waarvoor contact op te nemen middels een email aan Marns