Doelstellingen

van het notariële, non gouvernementele kunstbeschermingsinternet-platform Marns

De Stichting Marns heeft twee samenhangende kerndoelen:

  • Objecten van Kunst en Cultuur te beschermen tegen diefstal en vervalsing en tevens een leidende bijdrage te leveren aan de oplossing van roofkunst.
  • Kunstenaars c.q. hun geaccrediteerde Galerie de mogelijkheid te bieden om hun kunst een beschermd platvorm te geven en daarmee de Kunstkoper tot voordeel te strekken.

Werkwijze

Marns realiseert haar doelstelling door kunstobjecten te voorzien van een onverbreekbaar, nano beveiligd zegel; daarbij is vanuit de Marns site opsporing van roofkunst van die kunstobjecten elektronisch mogelijk en kan vervalsing gedetecteerd worden.

De geaccrediteerde deelnemer beoordeelt de bijbehorende provenance en plaatst een kopie daarvan in de digitale kluis van Marns, zodat deze niet meer verloren kan gaan of gemanipuleerd kan worden.

Marns verschaft als provenance bij het gecodeerde zegel op het kunstobject een vernummerd digitale kopie van het authenticiteitcertificaat van de deelnemer met foto en andere data van het kunstobject.
Daarbij bestaat er de mogelijkheid één hervernummerd origineel notarieel getekend nano gecodeerd authenticiteitcertificaat te verkrijgen. Object en certificaat, welke gescheiden zullen worden bewaard, zijn dus onafhankelijk tot meerdere veiligheid anders [nano] gecodeerd.

Marns verschaft eigenaren zekerheid omtrent hun kunstaankoop en kunstbezit.

Marns biedt een ieder de mogelijkheid ter controle op vervalsing of diefstal om op haar site te checken of een kunstobject al of niet door Marns gecertificeerd is.