Zekerheden

VOOR MUSEA, KUNSTCOLLECTIES en alle andere MARNS KUNSTOBJECTEN

De provenance van Marns kunstobjecten ligt geclassificeerd door een MarnsGildelid onwrikbaar geobjectiveerd in de elektronische kluis van Marns verankerd.

Marns houdt een digitaal Register van gecodeerde Kunstobjecten, waaruit RoofKunst kan worden opgespoord.
MARNS biedt zekerheid en geeft bescherming tegen:

A. Vervalsing

 • Zou men het object namaken, dan moet men ook het onbekende zegel op het object namaken.
 • Het object is niet te vervalsen omdat het beveiligde QR-code zegel niet te verkrijgen is.
 • De vervalser kent veelal alleen de voorkant van het object en mist de gegevens aan achter- of onderzijde, het zegel met nano beveiligde QR-code en kan deze dus niet namaken; bovendien is de QR-code op het certificaat ook nog versleuteld, dus geeft kennis van de QR-code op het kunstobject geen enkel inzicht in de versleutelde QR-code op het Marnscertificaat.
 • Buitendien is en blijft er immer maar 1 herversleuteld papieren certificaat [grosse], dus blijft er slechts 1 authentiek en dus kan de vervalsing nooit over een papieren certificaat beschikken, zie C.
 • Bovendien blijkt bij verkoop/herinschrijving bij Marns dat de eigendomsvermelding [titel] bij een ander rust, dus is bij/middels Marns slechts 1 object verhandelbaar.
 • Het eventueel gefalsificeerde Marns-object is dus niet meer bij Marns in te schrijven en blijft daarmee vals.
 • Door de moderne technieken, waaronder computer gestuurde 3D printing, zal het aantal vervalsingen toenemen, vooral bij moderne kunst; juist door de combinatie van fysieke nano QR zegel en Marns-site verwerking zullen ook die technieken falen bij vervalsing. (relievografie)
 • Het gefalsificeerde Marns-object heeft dus geen bewijsbare authenticiteit en daarmee geen waarde en verkoopbaarheid. Dus is vervalsing van een Marns-geclassificeerd-object of certificaat daarvan geheel zinloos en onverkoopbaar, want de bewijsbare vervalsing kleeft aan die kopie [geen zegel en geen certificaat].

B. Diefstal

 • De dief heeft alleen het object met versleutelde code en niet het certificaat.
 • De dief kan niet verkopen, want hij heeft geen certificaat dat de koper zal verlangen, terwijl hij ook niet ingeschreven staat bij Marns.
 • Het object staat met foto en data in het roofregister op de site van Marns.
 • Marns speurt het internet/marktplaats af inzake gestolen of vals aanbod en waarschuwt dienaangaande op de site met foto en data, evenals de politie en belangrijker: Inspector Marnsy, zie roofkunst.
 • Het gestolen Marns-geclassificeerde-object is niet meer bij Marns in te schrijven en wordt daarmee gefalsificeerd.
 • Het gestolen Marns-geclassificeerde-object heeft dus zijn bewijsbare authenticiteit verloren en daarmee de waarde en verkoopbaarheid.
 • Het Marns vignet op het raam zal de inbrekers waarschuwen.
 • Ook de verzamelaar durft dit object niet te kopen, omdat altijd iedereen aan de QR-code en Marns kan zien dat het gestolen is, ook zijn huisgenoten/werkster/bezoek/verzekeraar.
 • De koper kan/behoort/zal dus weten dat het Marns-geclassificeerde-object gestolen is, waardoor diefstal van een Marns-geclassificeerd-object zinloos is.
 • Volgens de komende EU richtlijn is de eigendom van deze gestolen kunst dus door derden niet meer in rechte te claimen.

C. Dubieuze handel/heling

 • Partijen weten/moeten weten door code op het Marns-geclassificeerd-object, dat het heling betreft, dus strafbaar en de eigendom nimmer te claimen.
 • Bij die handel is en kan geen geldig certificaat aanwezig zijn, dus is de waarde aan dat Marns-geclassificeerde-object ontvallen.
 • Marns doet na melding aangifte bij politie terzake van diefstal.
 • Opsporing van de diefstal/heling wordt versterkt vanuit MARNSregister met foto en datavermelding en bovenal Inspector Marnsy.
 • Inschrijving van dit Marns-geclassificeerde-object in het MARNSregister door koper is onmogelijk.
 • Handel wordt belemmerd door vermelding van gestolen Marns-geclassificeerde-objecten met omschrijving en foto op de site.
 • Iedere bezitter van een gestolen Marns Kunstobject loopt steeds het risico van ontdekking door het onverbreekbare zegel op het object en vermelding op de site, waarbij politie en Inspector Marnsy ook op oude aanbiedingen kan blijven jagen.
 • Dubieuze handel in een Marns-geclassificeerd-object is dus gevaarlijk en zinloos.

D. Witwassen en zwart geld

Marns beschikt over beschermde notariële data, waardoor de Marns route niet geschikt is voor dubieuze geldrouten of betrokkenheid daarbij; Marns verspert deze weg zelfs voor Marns Kunstobjecten. Www.marktplaats.nl is gelinkt naar Marns in detectering van roofkunst.

E. Opsporing gestolen kunst door Inspector Marnsy

Marns geeft een ieder vanuit het Roofkunst Register de mogelijkheid om met zoekmachine Inspector Marnsy_gestolen geauthentificeerde kunstobjecten of falsificaties, die op het internet te koop worden aangeboden te detecteren en middels Marns bij de eigenaar terug te doen keren.
Een onbekend groot leger van vrije-tijd-internet-speurders staat altijd paraat:
Inspector Marnsy.

F. Kunst Alarm Alert

Marns heeft een Kunst Alarm Alert systeem, waarop diefstal gemeld kan worden, zodat alle aangeslotenen, waaronder Politie onmiddellijk geïnformeerd zijn met alle noodzakelijke data.

G. Varia

 • Het zegel op het kunstobject is nagenoeg niet te verwijderen en niet anders dan geheel verbrokkeld.
 • Het versleutelde QR-code zegel is van onzichtbare waarmerken voorzien door Joh. Enschedé te Haarlem.
 • Waarom zou men het zegel eraf willen halen = verminking van de authenticiteit, de provenance, waardoor het origineel een vervalsing lijkt geworden; dan resteert er slechts een niet-Marns-geclassificeerd object. Wat is de zin of slimmigheid om de jaguar of ster voorop de motorkap eraf te slopen? Bovendien kan iedereen daardoor weten dat dit object gestolen is, want dat staat op de site, met foto en alle data!
 • Het verwijderen van het QR-code zegel is waarde vernietigend en zinloos, terwijl verwijdering ook sporen nalaat.
 • Marns geeft in principe nimmer meer dan slechts één papieren [her]versleuteld certificaat [ grosse] per kunstobject af, welk certificaat op diverse zichtbare en onzichtbare wijzen ondermeer met nano is gewaarmerkt.

Marns brengt d.m.v. gecodeerde nano QR-code zegels, samen met Joh. Enschedé, op kunstobjecten met onvervalsbare certificaten voor de provenance rust en veiligheid in de wereld van de beeldende Kunst.
Op de site staan de gestolen kunstobjecten, voor een ieder zichtbaar, traceerbaar en daarmee onvervreembaar. Het Marns Register in het elektronisch tijdperk als standaard voor kwaliteit en zekerheid op het gebied van de onvervangbare objecten van Kunst en Cultuur.

Marns verschaft eveneens kunstenaars en hun galerie en kunstkopers een gekwalificeerd digitaal platform, zie galeries, Brochure.