Diefstal

Melding en inschrijving

Ingeval een bij Marns geauthentificeerd kunstobject is gestolen, dan wordt dat kunstobject geplaatst op o.a. deze Marns site onder de rubriek: ROOFKUNST, met naar keuze het Kunst Alert Systeem, waardoor alle aangeslotenen geïnformeerd worden.

Daartoe moet u zo spoedig moegelijk binnen vier weken na de diefstal indienen het speciale Marns proces verbaal van aangifte.