Inspector Marnsy

Inspector Marny verschaft u de mogelijkheid zelf een speurtocht in te zetten op de digitale snel- en ventweg op zoek naar gestolen kunst. Daarvoor voert u zo nauwkeurig mogelijk in alle data en zo mogelijk een foto van het gestolen kunstobject van uw keuze op Roofkunst Register, waarna u op Inspector Marnsy klikt en u zo lang en dikwijls u wenst het internet af kunt speuren op zoek naar die gestolen schat. Ingeval u het gestolen of verloren kunstobject op het internet gevonden hebt, kunt u dat aan de e-notaris doormailen. Ingeval u er voor zorg draagt dat het gestolen kunstobject bij de e-notaris op kantoor bezorgd wordt, krijgt de aanbieder mogelijk een door Marns te bepalen beloning.

De notaris heeft een geheimhoudingsrecht en plicht, welke strikt wordt nageleefd.

Marnsgildeleden kunnen onderzoeken of een kunstobject volgens de Marns data al of niet vals is door een check op vervalsing uit te voeren.